Behandling

 

Behandlingen går på hele mennesket.

Fysisk, Psykisk og Sjelelig.

Vil du føle noe ?

Avhengig av hvor sensitiv du er.

Noen føler forandring i auraen under behandlingen.

Noen kjenner energien forandre seg.

Noen opplever bare en dyp følelse av avslapping.

Er du under medisinsk behandling må du fortsette legens medisinering, samarbeide med legen om regulering av medisineringen.

Jeg stiller ingen diagnose, og jeg har selvfølgelig taushetsplikt.

Du trenger ikke være syk for å ta en behandling.

Flere klienter kommer regelmessig for å lade ”batteriene.”

Reaksjoner etter Behandling

 

De fleste føler at de blir roligere.

Det kan for noen få bli en forverrelse kort tid etter behandlingen, hvis blokkeringene er harde å løse opp.

 

Det er tegn på at kroppen arbeider med å løse opp blokkeringene.

Det er en ufarlig og positiv reaksjon.

 

Gamle mønstre og følelsesmessige blokkeringer kan komme opp raskere enn vanlig, og det er viktig å finne måter å transformere dette på.