Healing

Betyr å kurere/gjenopprette en helhet.

Healing som metode har eksistert i tusenvis av år,

og den begynner å få mer innpass i vår vestlige kultur.

Ved å kombinere sjamanisme og høye lysfrekvenser oppnår vi den sterkeste og reneste healingkraften. Kombinasjonen hjelper oss energetisk til å forandre vårt DNA og følge jordens oppstigning til høyere dimensjon.

Når de høye lysfrekvensene begynner å påvirke din kropp og aura, vil din fortid og det som holder deg fast, raskere komme til overflaten. Du vil da få en mulighet til å rense ut det gamle. Det finnes mange måter å gjøre dette på, og det er viktig at du finner en metode som passer for deg.

Jeg bruker healingmetoder som kombinerer de høye lysfrekvensene og kraften fra jorden.

Vi ser at jorden nå går gjennom en stor forandring med mange naturkatastrofer og konflikter.

Profetiene fra mange kulturer;

Hopiene, Inkaene, Kristendommen........forteller om tiden vi er inne i. Det gamle skal renses ut, slik at vi kan heve vår lysfrekvens og følge jordens oppstigning.

 

 

Høyere lysvesener

De er ikke engler, men fremstår som lysskikkelser, og de har valgt å hjelpe jorden i denne transformerende tiden. Lysvesenene er fra forskjellige dimensjoner, og har ulike egenskaper og farger. Alle er fylt med ubetinget kjærlighet og integritet, de kan gi healing på alle plan. Deres hovedoppgave er å transformere tung energi til lyset, og vi kan da integrere de nye frekvensene.

 

Engler

Englene har vært med oss fra universets skapelse. De er spirituelle vesener uten fysisk kropp, og de besitter helliget, høyere intelligens og stor styrke. Englene har fokus og vibrasjon på ren kjærlighet og de balanserer energier og handlinger som går i den motsatte retningen. Alle har engler rundt seg, og hver engel har sin egen visdom som de ønsker og formidle til menneskene. Englene hjelper oss med alle utfordringer i dagliglivet hvis vi ber dem om hjelp. Man må huske på å be om hjelp, for de ville aldri blande seg inn i din frie vilje. Når du tilkaller dem er de der med en gang. De hjelper oss å heve vår lysfrekvens, så vi få en ny utvidet bevissthet som kan ta i mot stadig høyere frekvenser og kunnskap.

Erkeengler jordens beskyttere.
Alle engler har forskjellige oppgaver. Erkeenglene jobber på alle frekvenser og nivåer, og de er nær jorden og hjelper menneskene inn i den nye tiden. Deres merkbare nærvær signaliserer store forandringer.
Jeg vil nå beskrive de forskjellige erkeenglene som jeg bruker og kjenner.

Erkeenglen Gabriell hjelper oss å være trygg i verden og han renser blokkeringene som motvirker dette. Ved hans energi kan vi gjenopprette forbindelsen til Moder jord.

Erkeengelen Michael er krigeren som balanserer frykten i verden. Han hjelper oss å transformere vår historie til lys, og han forsvarer oss.

Erkeenglene Avalone har ett høyfrekvent lys som spalter tung energi og svart magi. Hennes frekvens løser opp spenninger, karma og det som holder oss tilbake. Hun hjelper oss å komme i balanse med vår egen kraft.

Erkeengelen Chamuel setter oss i kontakt med vårt hjerte og balanserer tidligere smertfulle opplevelser. Vi kan da ta i bruk vår healingkraft som ligger i hjerte

Erkeengelen Metatron er den øverste av alle erkeengler, og han er herre over underverden, stedet som nå skal transformeres til lys. Menneskene integrerer nå sider av seg selv vi tidligere ikke ville vedkjenne oss, og vi kan da ta i bruk hele vårt potensiale

Erkeengelen Celestina fremstår med ett gullsverd og hun har en sterk, kvinnelig energi. Erfaringene fra tidligere liv hindrer ofte bruker av det tredje øye, og Celestina vil hjelpe oss å løse opp i blokkeringene og ta i bruk vårt klarsyn.

Erkeengelen Ariel viser oss veien til vår opprinnelige kraft, vår guddommelige natur, og han hjelper oss å balansere og integrere denne kraften.

 

Endre DNA

For å integrere de høye lysfrekvensene må vi forandre vårt DNA energetisk.

Forandring av DNA kan skje ubevisst når vi er i meditasjon eller jobber med lysenergi.

Forandring kan også skje ved at vi sammen med lysvesener forandrer DNA. Vi vil da være en del av prosessen og forstå hva som foregår.

DNA kan også forandres i en behandling.

 

 

Mine Healingmetoder

Reiki:

Jeg bruker intuitive håndposisjoner over kroppen, der jeg møter blokkeringer eller ubalanse, og konsentrerer meg da spesielt om det området.

 

 

 

 

 

Rense Aura/chakra:

Auraen er et lysende energifelt som omslutter den fysiske kroppen. Chakraene spinner noen centimeter utenfor og er forbundet med ryggraden. Aura og chakra inneholder oversikt over alle våre minner og tidligere traumer. Når energien i aura og chakra blir forstyrret kan vi bli syke. Ved å rense dem, kan vi forebygge sykdom og ha mulighet for forandringer i livet.

 

 

 

 

 

Fjerne energi-parasitter:

Energiparasitter kan være energi fra et annet menneske, egne ubearbeidede opplevelser, eller energi vi har med oss fra tidligere.
Vi kan da få symptomer som utslitthet, angst, humørsvingninger, depresjon. Ved å fjerne energiparasitter kan vi lettere endre adferd, ofte med spontan helbredelse.

 

 

 

 

 

Sjelehenting:

Er en kraftfull teknikk som består i å hente tilbake sjelsbiter (energi) som vi har mistet når vi har vært utsatt for traumatiske opplevelser. Jeg kombinerer dette med høye lysfrekvenser.

 

 

 

 

 

Endre DNA:

Det blir gitt energi til det opprinnelige DNA slik at hastigheten økes, vi kan lettere kvitte oss med gamle mønstre, fysiske sykdommer og følelsesmessige sår.

 

 

 

 

Skjebnehenting:

Behandleren reiser langs tidslinjen for å finne den høyeste og beste skjebne, fri fra din genetiske arv, traumer og karma. Ved å integrere den i deg vil den begynne å informere deg og forandre livet ditt.

 

 

 

 

Alt i universet er energi:

Energi er en form for ikke-biologisk liv, men like fullt liv. Dette er byggesteiner som alt liv er avhengig av.
Ingenting eksisterer uten energi. Selve rensingen består i at den klarsynte hjelper ånder som skaper urolighet over til
"den andre siden"